Kurset er gratis og henvender sig til alle, der interesserer sig for Roger Ballen i et læringsperspektiv, hvad enten du er underviser eller bare synes Ballens billeder er spændende at tænke og lære med.

Vi lægger ud med en omvisning i udstillingen og efterfølgende præsentation af Nikolajs undervisningsmaterialer og -tilbud. Kurset giver stemme til forskellige slags viden og fælles undersøgelser af, hvordan mødet med Ballens billeder skaber mening og læring. Roger Ballens skildring af Sydafrikas landbrugsbefolkning gennem 30 år i en blanding af dokumentariske og iscenesatte miljøer undersøges i et semiotisk og et psykologisk perspektiv. 
I tilrettelæggelsen af Nikolajs undervisningstilbud vægtes greb, der understøtter aktiv deltagelse, flerstemmighed og selvrefleksion. Kurset vil derfor være en lejlighed til at høre om og diskutere disse værdier i relation til et undervisningsbesøg med en gruppe i kunsthallen. Muligheder for tværfaglige arbejdsformer og samarbejder mellem timer og fag drøftes. Vær opmærksom på vores gratis arrangement med fotograf og fotoekspert Lars Schwander om hans forhold til Ballens kunst, som ligger umiddelbart efter læringskurset.

Vi serverer kaffe og kage. Alle er velkomne!

Tilmelding: booking@nikolajkunsthal.dk