Performance:
Vi lider alle af kapitalisme, men vil ikke behandles

Vi lider alle af kapitalisme – men vil ikke behandles er et tekstværk og et manuskript til et skuespil.

Værket er vokset ud af idéen om at opføre Marge Piercys roman Kvinde Ved Tidens Rand fra 1976, sat op imod Revolt and Crisis - Between a Present Yet to Pass and a Future Still to Come (redigeret af Dimitris Dalakoglou og Antonis Vradis), 2011. 

Kvinde Ved Tidens Rand betragtes som en klassisk utopisk spekulativ science fiction roman. Den mikser en tidsrejse-historie med spørgsmål om økonomisk ulighed, social forandring, samarbejde, sociale bevægelser og “reparation” af verden.

Marge Piercy har engang sagt:

The reason why people write speculative fiction, in part, is because if you cannot imagine anything else, all you can ask for is more of the same, more McDonalds, more and bigger cars, more and bigger highways, more and bigger shopping centers – That’s all you can ask because that it all you can imagine, more of the same, bigger. Part of the reason why people write speculative fiction is to suggest that there may be alternatives. The imagination is a very powerful liberating tool. If you cannot imagine something different, you cannot work towards it.

(Utopian Feminist Visions, Marge Piercy i en video af Oliver Ressler om Alternative Economics, Alternative Societies, 24 min., 2003.)

Kampen fortsætter
I december 2008 så verden, hvorledes Grækenland blev kastet ud i en økonomisk og social krise uden fortilfælde, hvis effekter kunne mærkes overalt i verden.

Revolt and Crisis analyseres, og kontekstualiseres opstanden i forhold til staten og byen, hvorfra den opstod. Bogen udforsker bølgerne af kriser, der fulgte efter og teoretiserer over fremtidige muligheder for opstand i lyset af den økonomiske krise. Det er et opråb om at gentænke og redefinere vores taktik for modstand i en hurtigt skiftende landskab, hvor krise og muligheder er engageret i en hård kamp med et usikkert udkomme.

Netop dette sidste punkt er centralt for Vi lider alle af kapitalisme – men vil ikke behandles der, udspændt mellem fiktion og fakta, skildrer revolutionens perspektiver i en konstant vekslen mellem fortid, nutid og fremtid og fremhæver den dialektiske sammenhæng mellem dem. 

Det eksisterende samfund beskrives, dels gennem vores hovedkarakter - den psykiatriske patient Connie - og hendes minder om sin fortid, dels gennem hendes oplevelser af nutiden, og dels gennem hendes rejse i tid til en fremtidig utopisk verden.

På et punkt adskiller utopien i stykket sig fra andre klassiske utopier, idet den ikke er en færdig og afsluttet utopi: Kampen fortsætter. 

 

Varighed: 70 min.

Skrevet og iscenesat af billedkunstner Lise Skou i samarbejde med dramatiker Gritt Uldall-Jessen.

Indhold: Iscenesat læsning, booklet udgivet ved Antipyrine.

Skuespillere: Rikke Eberhardt Knudsen, Ulrik Nykjær Jeppesen og Helga Rosenfeldt-Olsen.

Bestilt af Kunsthal Aarhus i forbindelse med udstillingen Systemics #3, 2014.
Støttet af Statens Kunstfond – Billedkunstcentret.

Lørdag 17. januar 14:00