Lilibeth Cuenca Rasmussen: Sidste chance søndag

Lilibeth Cuenca Rasmussen: "Being Human Being" lukker søndag 25. januar 2015.

I udstillingen spørger til og undersøger, hvor vi egentlig kommer fra, hvad det oprindelige menneske er og betyder, og hvad ligger bag forestillingen om det oprindelige menneske?

Udstillingen undersøger måden, vi søger efter og fremstiller vores naturlige og menneskelige ophav, og hvordan det påvirker vores måde at forstå os selv. Lilibeth Cuenca Rasmussen tager afsæt i geologiens naturvidenskabelige studier af jordens opbygning og udvikling, og som (måske) kan give svar på, hvordan livet har udviklet sig til det, vi kender i dag.

Udstillingen being human being udspringer af Lilibeth Cuenca Rasmussens nylige rejse til Etiopien og kredser om menneskets søgen efter og fremstilling af dets naturlige og menneskelige ophav.

 

Samarbejde om udstillingen

Udarbejdelsen af værkerne sker gennem en række performances, der skildrer en tretrins-bevægelse; jord - krop - sprog. Igennem gentagende handlinger skabes rituelle, meditative tableauer.

Lilibeth Cuenca Rasmussen har inviteret både sin familie og andre kunstnere til at medvirke. Alle performances var åbne for publikum. 

Udstillingen består af performative, skulpturelle, maleriske og auditive elementer, som delvis er en viderebearbejdning af Lilibeth Cuenca Rasmussens performative malerier udviklet under hendes soloudstilling på Horsens Kunstmuseum tidligere på året.

Se mere om udstillingen