Sommerprogram: Kristin Tårnesvik & Espen Sommer Eide "Korsmos Ugress Arkiv" vises den 21. maj - 21. juni 2015

Sommeren i Nikolaj Kunsthal viser under overskriften Let there be Light en række tankevækkende og udfordrende kunstprojekter med forskellige internationale kunstnere. Værkerne beskæftiger sig med emner som mangfoldighed, fællesskaber, fælles oplevelser, samling og opløsning.

KRISTIN TÅRNESVIK & ESPEN SOMMER EIDE: 
KORSMOS UGRESS ARKIV  


21. MAJ TIL 21. JUNI 2015 

Installationen Korsmos Ugress Arkiv af billedkunstnerne Kristin Tårnesvik & Espen Sommer Eide tager udgangspunkt i den norske biolog og videnskabsmand Emil Korsmos (1863-1953) livslange, minutiøse forskningsprojekt til bekæmpelse af ukrudt. Korsmos forskning fik stor betydning for landbrugsudviklingen ikke kun i Norge, men på verdensplan, og takket være hans forskning afhjalp man en stor del af den fødevaremangel, Europa led under i årene efter Første Verdenskrig.

I 2012 fandt kunstnerne kasser fyldt med velbevarede plakater, bøger, breve, dokumenter, rødder, trykplader, frø og et fuldt herbarium hengemt på Bioforsk i Ås i Norge. Samlingen viste ikke blot et imponerende deltaljeret indsamlingsarbejde, men også en forskers omsorg for sit felt og materiale, som kunstnerne har ladet sig inspirere af og indarbejdet i installationen Kormos Ugress Arkiv.

Installation består af lyd og levende billeder, der illustrerer den systematik og flygtighed, plantearkivet og historien omkring fortæller. Værket rejser spørgsmål om videnskabens formidlingshistorie, tanker om folkeoplysning og om arkiver, som går tabt. Værket tager fat i det komplicerede aspekt ved arkivet:  Systematikkens blinde punkter, forflytningen af et materiale fra en sammenhæng til en anden, og hvordan forskellige enheder samles og bliver til en del af en ny helhed.

På samme måde som arkivet transformerer sit indsamlede materiale, genskaber værket i Nikolaj Kunsthal de samlede dele til en sanselig oplevelse. 

Se mere om Korsmos Ugress Arkiv

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Nordlige Norden. Nordlige Norden er et nordisk marked på Nikolaj Plads den 28 til 30. maj 2015.