I en andens fodspor

Et socialt kunstprojekt af Mette Kit Jensen 

1. september  - 18. oktober 2009

I samarbejde med billekunstneren Mette Kit Jensen udviklede Nikolaj et outreach-baseret, socialt kunstprojekt, som fandt sted i efteråret 2009 sammen med unge fra tre ungdomsuddannelser på Nørrebro. 

Projektet tog udgangspunkt i elevernes skolevej og i ideen om, at byens rum og gader får værdi gennem menneskers relationer til hinanden. Mette Kit Jensen skabte en ramme, som via elevernes egne iagttagelser og kortlægninger af deres daglige gøremål på kryds og tværs af Nørrebro samlet set udgjorde en fælles sansning af byrummet. 

Projektet sluttede med en udstilling i Nikolaj af kort og rekvisitter fra projektet. I en andens fodspor modtog støtte af BG Fonden.