Kirsten Dehlholm og Thomas Wiesner:
en . to . tre . du er . -en vandring i hjemløshed
-en vandring i hjemløshed

30. august 1999 til 24. oktober 1999

Kirsten Dehlholm og Thomas Wiesner: en . to . tre . du er . 

30. august - 24. oktober 1999

 

En sanseudstilling for børn og deres forældre skabt af billedkunstneren Kirsten Dehlholm og arkitekten Thomas Wiesner. en . to . tre . du er . var som et ophold i en verden, et rum eller en tilstand, hvor alt var en smule forrykket. 

På udstillingen blev børn og voksne ledt på en vandring gennem sansernes domæne: over smalle broer, gennem usynlige døre, hen over rullende gulve, forbi et væsen der levede af stilhed for pludselig at stå overfor et hav - af slik. Man betragtede ikke kunsten på "sikker" afstand. Rummene, materialerne og formerne skulle betrædes, fornemmes og opleves - ja, måske endog smages. Fokus var ikke blot rettet mod dette at se, høre, lugte, smage, føle, men også mod at opleve, at man var i færd med at sanse rum, stemninger, former og materialer. 

Kirsten Dehlholm og Thomas Wiesners sanseudstilling var, ud over at være en udstilling der skulle indtages, ligeledes en poetisk oplevelse af hvor stærk materialets, formens og rummets udstråling kan være, når det hele er afstemt i et harmonisk minimalistisk udtryk. 

Samtidskunsten i dag opererer ofte ved at inddrage hele rummet og beskuerens egen tilstedeværelse som en del af selve værket. Netop her havde udstillingen sit fokus og måske sit pædagogiske sigte: den anskueliggjorde vigtigheden af at opleve sin egen fysiske tilstedeværelse i samklang med dét, man præsenteres for. Kirsten Dehlholm og Thomas Wiesner opfordrede til at opleve dén udveksling, der sker mellem rummet, materialet, formen og beskuerens tilstedværelse, idet man koncentrerede sig om at møde kunstværket. 

Et tema i udstillingen var hjemløshed. Kirsten Dehlholm og Thomas Wiesner ser netop hjemløshed som en tilbagevendende tilstand for de børn, der vokser op i en verden præget af overfladisk viden - alt kan undersøges, men aldrig gennem fordybelse, samvær og koncentration. Udstillingen appelerede derfor til, i samvær og stilhed, at dykke ned i fordybelsen. 

Kirsten Dehlholm er grundlægger og kunstnerisk leder af performancegruppen Hotel Pro Forma, der med stor opmærksomhed fra både den danske og internationale offentlighed, har skabt nye sceniske udtryk i et samspil mellem arkitektur, teater, videnskab, musik, digtning og billedkunst. 

Thomas Wiesner har i mange år arbejdet sammen med Kirsten Dehlholm. Han arbejder i dag hovedsageligt med projekter til udforskning af arkitekturens grænseområder.

Udstillingen var arrangeret af Kunsthallen Brandts Klædefabrik.