Let There Be Light

21. maj 2015 til 23. august 2015

Under overskriften Let There Be Light viser Nikolaj Kunsthal fra maj til august et særligt sommerprogram med en række tankevækkende og udfordrende kunstprojekter med forskellige internationale kunstnere.

Værkerne beskæftiger sig med emner som mangfoldighed, fællesskaber, fælles oplevelser, samling og opløsning.

Kristin Tårnesvik & Espen Sommer Eide: Korsmos Ugress Arkiv 

Fra 21. maj til 28. juni 2015

Installationen Korsmos Ugress Arkiv af billedkunstnerne Kristin Tårnesvik & Espen Sommer Eide tager udgangspunkt i den norske biolog og videnskabsmand Emil Korsmos (1863-1953) livslange, minutiøse forskningsprojekt til bekæmpelse af ukrudt. 

I 2012 fandt kunstnerne kasser fyldt med velbevarede plakater, bøger, breve, dokumenter, rødder, trykplader, frø og et fuldt herbarium hengemt på Bioforsk i Ås i Norge. Samlingen viste ikke blot et imponerende deltaljeret indsamlingsarbejde, men også en forskers omsorg for sit felt og materiale, som kunstnerne har ladet sig inspirere af og indarbejdet i installationen Kormos Ugress Arkiv. Installation består af lyd og levende billeder, der illustrerer den systematik og flygtighed, plantearkivet og historien omkring fortæller. På samme måde som arkivet transformerer sit indsamlede materiale, genskaber værket i Nikolaj Kunsthal de samlede dele til en sanselig oplevelse. 

 

Angelica Mesiti: Citizens Band

Fra 23. juni til 2. august 2015

Den australske billedkunstner Angelica Mesitis dokumenterer i dette videoværk opførelsen af musikstykker med fire musikanter, der alle er migranter i storbyer fjernt fra deres hjemland. Igennem personlige og intime musiske udtryk midt i uventede urbane miljøer bærer de deres fødested med sig til deres nye adopterede omgivelser. Geraldine Zongo fra Cameroun spiller trommer på vandet i en parisisk svømmehal. I metroen synger og spiller algeriske Mohammed Lamourie på sit håndholdte Casio keyboard. Asim Goreshi fra Sudan fløjter i sin taxa i Brisbane, og på et gadehjørne i Newtown spiller mongolske Bukhchuluun Ganburged på sin morin khuur (et strygerinstrument), mens han synger strubesang.

TA' PLADS: Nytænkning af byens bænke på Nikolaj Plads

Fra 25. juni til 23. august 2015

Udstillingsåbning samt afsløring af de fire udvalgte bænkeprojekter torsdag d. 25. juni kl. 15-17

Som en del af sit sommerprogram Let There Be Light har Nikolaj Kunsthal i samarbejde med Dansk Arkitektur Center inviteret kunstnere, designere, arkitekter, snedkere og andre til at nytænke den klassiske københavnerbænk i en sommerkonkurrence. Det er blevet til i alt 60 kunstnerisk interessante bud på, hvordan der kan skabes liv på en af Københavns mest centrale pladser, Nikolaj Plads.

De fire udvalgte bænke er opstillet på Nikolaj Plads hen over sommeren til fri afbenyttelse, og alle 60 idéforslag udstilles i Nikolaj Kunsthal fra den 25. juni. I udstillingsperioden vil publikum kunne give deres besyv med, når de besøger udstillingen, og på baggrund af de afgivne stemmer uddeles en publikumspris som afslutning på TA’PLADS i august. 

 

Numen / For Use: Tape Copenhagen

Fra 15. august til 23. august 2015

Kunstnerkollektivet Numen / For Use indtager Nikolaj Kunsthal med installationen Tape Copenhagen. Med tykke lag af transparent tape, 40 km i alt, bygger de et organisk væv af gange udspændt mellem søjlerne. Man kan nøjes med at betragte konstruktionen nedefra, eller man kan kravle gennem installationens hulrum og tunneller i en kropslig, svævende oplevelse. Projektet er bl.a. blevet vist på Palais de Tokyo i Paris og Federation Square i Melbourne og kendetegnende ved projektet er, at det er et stedsspecifikt projekt, skabt til kunsthallens særlige ramme. Her bliver arkitekturens konkrete former udfordret, og fysisk får vi mulighed for at sanse arkitekturen på en ny og anderledes måde.
 
Tape Copenhagen er blevet til i samarbejde med Københavns Internationale Teater Metropolis Festival 2015.