Niels Lomholt:
ZOO n/nn 93-99

25. april 1998 til 14. juni 1998

Niels Lomholt: ZOO n/nn 93-99

25. april - 14. juni 1998

 

 

Den danske kunstner Niels Lomholts mange årige arbejde med at skabe videoinstallationen ZOO n/nn 93-99 vistes i Nikolaj Udstillingsbygning. Lomholt er en af de danske pionerer indenfor videokunsten. På denne udstilling benyttede han mediet til at stille spørgsmål ved den vesterlandske kulturs forhold til naturen. 

Til ZOO n/nn 93-99 blev der udgivet et omfattende katalog med artikler af Niels Lomholt, Lars Movin, Simon Sheikh, Anders Michelsen og Jørgen Carlsen samt med 20 farve- og 47 sort/hvide illustrationer. 

Niels Lomholt har siden 1993 arbejdet på dette projekt. Hvert år har kunstneren føjet et nyt arbejde til, således at ZOO n/nn 93-99 for første gang vistes i sin helhed. Projektet bestod af 5 videoinstallationer og en fotoserie. 

Niels Lomholt beskrev i kataloget udgangspunktet for ZOO n/nn 93-99 som oplevelsen af, hvorledes to zoologiske museer i Paris gennem forskelligartede iscenesættelser af deres samlinger indirekte demonstrerede zoologiens relativitet. I det ene var dyrene aggressive, i det andet indbydende, menneskeliggjorte kæledyr. De to museer repræsenterer dobbeltheden i den vesterlandske kulturs forhold til naturen. På den ene side opfattelsen af dyrene som konkurrenter, der kan og bør udnyttes i menneskets globale overlevelsesstrategi, og på den anden side menneskets længsel efter at være eet med naturen. ZOO n/nn 93-99 skabte med sine skulpturelle videoinstallationer et rum, hvor flere dramaer udspilledes simultant. På forskellig vis tematiserede udstillingen menneskets tilstedeværelse i sit univers. Niels Lomholt skriver om sit projekt: "Den konstante ekspansion og udnyttelse af dyrene berører vores etik, moral, sundhed, nysgerrighed, grådighed, magtsyge, irritation, hævntørst, kærlighed, tryghed og trøst. Vi har arbejdet os ind på deres territorium over en meget bred front og er nu mestre i deres hus. Sejren over ZOOLOGIEN er total, men som ved alle store sejre lurer der et endnu større tab". 

Niels Lomholt er en af pionererne indenfor dansk videokunst og har markeret sig, som en af de mest betydningsfulde videokunstnere, med bl. a. serien 'Blid turisme' fra 1987 til 1990 og '1952 C/-' fra 1992. Niels Lomholts virksomhed er imidlertid ikke kun knyttet til video. Siden tresserne har han arbejdet med forskellige aspekter af avantgardekunsten, bl.a. 'Mail Art', og har gennem årene udfoldet en mangesidet og meget personlig kunstnerisk praksis. I 1996 skabte han udstillingen 'Demons stemme', som en dialog med J. F. Willumsen på J. F. Willumsens Museum, men herudover var det første gang Niels Lomholt, præsenterede et stort samlet udstillingsprojekt.