Personale

Helene Nyborg
Kunstnerisk leder
Tlf: 3318 1786
hn@nikolajkunsthal.dk

Maja Krebs Sørensen 
Projekt koordinator
Tlf: 33181783
mks@nikolajkunsthal.dk

Event / Booking 
event@nikolajkunsthal.dk

Undervisning
booking@nikolajkunsthal.dk

Maria Horn 
PR & Kommunikation
Tlf: 21543387

pr@nikolajkunsthal.dk / ke5k@kk.dk

Søren Holm
Informationsmedarbejder
Tlf: 3318 1787
sh@nikolajkunsthal.dk

Ilene Eriksen
Transport og forsikring
Tlf: 3318 1793
ie@nikolajkunsthal.dk

Peter Lindner
Udstillingsopbygning
Tlf: 3318 1785
pl@nikolajkunsthal.dk

Vagter
Petri Raappana
Uno Löfqvist

Ejendomsdrift
Ole Larsen 

Annette Johansen
Chef for kunstdelen i Historie og Kunst
annette.johansen@thorvaldsensmuseum.dk

Konstitueret Direktør, Historie & Kunst
Sophie Bruun
jm9h@kk.dk