Artreach

ArtReach var et outreach kunstprojekt støttet af ideudviklingspuljen hos Kunstrådet og kurateret af Nikolaj Kunsthal som et tværfagligt samarbejdseksperiment mellem kunstneriske, kuratoriske, undervisningsfaglige, sociale og kulturelle fagligheder hos medarbejdere i sammenlagte kul­turhuse og biblioteker i tre bydele af København, udvalgte kunstnere og lokale unge - samt Nikolajs personale i perioden januar 2010 til februar 2012.

Hovedideen bag ArtReach, var at undersøge hvordan Nikolaj som offentlig kunstinstitution kunne facilitere kunstnerisk og socialt transformerende relationer mellem socialt engagerende samtidskunstnere og lokale unge i nærmiljøet omkring deres kulturhuse og biblioteker. Tre kunstnere og kunstnergrupper med erfaringer indenfor deltagerbaseret og stedspecifik kunst, blev valgt til at lave et kunstprojekt i tre forskellige bydele i København. Kunstnergruppen Parfume iværksatte et samarbejde med Sundby Bibliotek & Kvarterhuset, Kenneth Balfelt med Vesterbro Kulturhus og YNKB og Morten Bencke med Blågårdens Bibliotek & Kulturhuset Støberiet.  Projektet blev ledsaget af en dokumentarfilm, produceret af Søren Christensen og Cyrk Productions, der blev produceret for at vise læreprocesserne både ude i lokalmiljøerne og inde i kunsthallen undervejs. Projektet blev koordineret af Solveig Thorborg/ Salaam Film og Dialog og for projektledelsen stod Nikolajs undervisnings og udviklingsansvarlige Hilde Østergaard. Et kuratorisk team bestående af  Nikolajs undervisnings og udviklingsansvarlige Hilde Østergaard og Nikolajs leder Elisabeh Delin Hansen udgjorde den faglige sparring fra kunsthallen.

Erfaringerne fra Art Reach resulterede i forskellige virkeligheder og produkter. Først og fremmest blev de tre kunstneriske indsatser synlige og meningsfulde for de direkte involverede lokalt. Desuden blev projektet omsat i omtalte film bestående af tre lokale film om de tre kunstprojekter og processerne i nærmiljøet og desuden én større film (endnu ikke launchet) som går tæt på de organisatoriske ideer og forhindringer undervejs. Filmene blev færdige i etaper hen over 12. I oktober 2011 afholdt Nikolaj i samarbejde med Fabrikken for Kunst og Design et internationalt seminar med titlen Take PArt  om brugerinvolverende kunstprocesser og kunstinstitutioners outreacharbejde. Take PArt blev også titlen på den udstilling i Nikolaj Tårn, som vistes fra 10. – 26. februar 2012 om projektets samlede udsagn, og en publikation med udgivelse i februar 12, der diskuterede outreach og brugerinddragelse, sociale, museologiske og demokratiske perspektiver på kunst, kunstinstitutioner og outreach generelt. Endelig forelå i april 12 en ekstern evaluering foretaget af CKI ved Niels Righolt  i samarbejde med billedkunstner Kerstin Bergendal.

DE TRE LOKALE KUNSTPROJEKTER

Grapp your Identity af Kenneth Balfellt er titlen på den hjemmeide (grapp.dk) som Kenneth Balfelt udviklede i samarbejde med en gruppe unge fra Vesterbro og rådgivnings-og analysefirmaet Hausenberg. GrApp Your Identity har til formål at give unge med anden etnisk baggrund end dansk mere viden om deres oprindelseskulturer og identiteter. Her findes historier, film, billeder og kommentarer fra de lande, som de unges familier kommer fra – Marokko, Pakistan, Tyrkiet og Danmark. 

Til Kenneth Balfelts præsentation af projektet i Nikolaj var tilknyttet en workshop, hvor unge arbejdede med ideer til indslag til sitet, igennem bidrag med deres egne personlige- og fælles fortællinger. I det studie, som kunstneren havde integreret i sin udstilling, producerede eleverne filmoptagelser, hvor de selv tilrettelagde og performede små fortællinger.  Forløbet sluttede med at eleverne oploadede deres forslag direkte til sitet. 

Most people dont know shit about Amager var kunstnergruppen Parfymes skulpturelle og sociale lokalarkiv om Amager. I samarbejde med Kvarterhuset på Amager, iværksatte Parfume et gadeprojekt, hvor kunstnerne snakkede med folk på gaden, om at bo på Amager. Kunstnergruppen rullede rundt på gaderne på Amager med en kæmpe skulptur af en lort på en trækvogn, og stillede ”lorteøens” lokale spørgsmål, som fx ” Hvor på Amager får man den bedste kebab?” og opfordrede de adspurgte til selv at producere spørgsmål til næste interviewperson.

Den fælles køkkenhave af YNKB og Morten Bencke er et urban gardening-initiativ som udvikledes sammen med lokale beboere for på sigt at forsyne Støberiets Folkekøkken med urter og grønt. I den gamle forladte køkkenhave i baggården til kulturhuset på Kapelvej, hvor maden til folkekøkkenet tilberedes, har kunstnerne repareret og genbrugt de gamle højbede. Her har de sammen med lokale beboere plantet krydderurter og etableret ” Den Fælles Køkkenhave”, som afventer afklaring for videre udvikling, ejerskab og pleje.