TRUST

28. august 2015 til 25. oktober 2015

Københavns fem centrale kunsthaller Den Frie Udstillingsbygning, Kunstforeningen GL STRAND, Kunsthal Charlottenborg, Nikolaj Kunsthal og Overgaden – Institut for Samtidskunst er gået sammen om at præsentere 41 kunstneriske positioner i form af én stor fælles udstilling med "tillid" som nøgleordet.

Udgangspunktet for udstillingen er tillid – tillid til hinanden og tillid til, at kunsten kan få os til at se det velkendte med nye øjne. Gennem en mangfoldighed af æstetiske udtryk er hensigten at skabe fornyet opmærksomhed omkring kunsten som et vigtigt rum for refleksion og en særlig måde at sanse og begribe verden på. TRUST har derfor byen og dens scenografi af familiære institutioner som ramme – for eksempel butikken, pizzeriaet, kirken, slottet – ligesom hverdagen og dens objekter udgør en rød tråd i udstillingen. I forlængelse heraf har hver af de fem kunsthaller fået et navn, der fungerer som undertitel for den enkelte udstilling og henviser til institutionens særlige historie og identitet.

TRUST finder desuden sted i Nørgaard Paa Strøget, Roma's Pizza & Burger House, The Lake Radio og Vester Vov Vov.

TRUST er kurateret af den belgiske kurator Sonia Dermience.

The Temple

Under udstillingen har Nikolaj Kunsthal skiftet navn til The Temple, der symbolsk refererer til bygningens tidligere anvendelse som kirke og dens nuværende som kunsthal. I Nikolaj Kunsthal præsenterer tre kunstnergrupper hver sin omfattende installation, der alle relaterer sig til kirken og vor tids ritualer og tilbedelsesformer. De tre værker undersøger, hvad vi som mennesker tilbeder i dag, hvor det guddommelige ikke længere er helt så centralt for vores livssyn, og hvor nye tilbedelsesformer gør sig gældende. I udstillingen diskuteres emner som vor tids dyrkelse af fortæring og forbrug, ritualer og kontemplation i naturen og kunsten samt samspillet mellem det arkitektoniske og det sociale rum - på enten ironisk, højtidelig eller selverkendende vis. De udstillende i Nikolaj Kunsthal har det til fælles, at de er kunstnergrupper. Denne organiseringsform lægger op til, at man som individ giver afkald på sin autonomi i tillid til og tro på samarbejdet som middel til at nå et større mål.

Deltagende kunstnere: A Kassen, Jessica Baxter og We Are The Painters.

 

Bemærk er at A Kassens værk “Sound of a Sculpture” følger kirkeklokkens timeslag og kan i løbet af udstillingsperioden opleves:

Tirsdag-søndag (åbningstid kl. 12-17): kl. 12:45, 13:45, 14:45 og 15:45. 

Torsdag (åbningstid kl. 12-21): kl. 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45 og 19:45. 

For mere information om TRUST, program og de andre venues:

Copenhagen Art Festival 2015